Hastalara Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

İşbu açık rıza metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) nezdinde kişisel veri işleme işlemlerine ilişkin bilgilendirme içermektedir. Bu metne onay verip vermeme hususu yalnızca sizlerin özgür iradesine bağlıdır. 

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Kanun nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Ali Gedikbaşı (“KLİNİK”) olarak; hastamız olmanız nedeniyle Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında rıza gerektirmeyen haller haricinde kişisel verilerinizin “Hasta Aydınlatma Metninde mevzubahis amaçlar çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda açık rızanızı talep etmekteyiz.

Veri sahibi ilgili kişi olarak;

1. Kişisel sağlık verilerimin WhatsApp, Gmail, Telegram vb. araçlar vasıtasıyla bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımla paylaşılmasına, bu aktarım yönteminin yurt dışı aktarımı olduğunu bilerek:

Rıza veriyorum           ☐                                                        Rıza vermiyorum        ☐

2.1. Almış olduğum hizmet kapsamında çekilen fotoğraf, video ve havi görsellerimin yukarıda unvan bilgisi verilen veri sorumlusu KLİNİK/HEKİM tarafından bilgilendirme ve eğitsel amaçlarla sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde  paylaşılmasına:

Rıza Veriyorum          ☐                                                        Rıza Vermiyorum       ☐

2.2. 2.1’deki amaçların gerçekleştirilmesi için ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere veri sorumlusunun hizmet aldığı sosyal medya yönetim ajanslarıyla paylaşılmasına :

Rıza Veriyorum          ☐                                                        Rıza Vermiyorum       ☐

3. Hasta Hakları Yönetmeliği’nce Veri sorumlusu tarafından tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla sağlık verilerimin aile üyelerime/kanuni temsilcilerime aktarılmasına özgür irademle:

Rıza Veriyorum          ☐                                                        Rıza Vermiyorum       ☐

Bilgilerimin paylaşılmasını istediğim kişinin ismi/soyismi: ………………………..

İşbu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza metnini okudum, anladım. Mevzu bahis özel nitelikte kişisel verilerimin “Hasta Aydınlatma Metni” kapsamında Prof. Dr. Ali Gedikbaşı tarafından yukarıdaki tercihlerim çerçevesinde işlenmesine, muhafazasına, aktarılmasına özgür irade ile rıza gösterdiğimi beyan ederim. (Bu rızamı istediğim zaman geri alabileceğim konusunda bilgilendirildim.)

Tarih                           :

Ad Soyad                   :

İmza                            :

Hastanın Yasal Temsilcisi

Yakınlık Derecesi       :

Ad Soyad                   :

(Hastanın yasal temsilcisi olduğuma ilişkin vermiş olduğum bilginin doğru olduğu taahhüt ediyorum.)

İmza                            :


Prof. Dr. Ali Gedikbaşı
İletişim Bilgileri

+90 532 213 5140 - İletişim

Fulya Terrace Center 1
Kat 8 Daire 31,
Hakkı Yeten Caddesi No 11,
Fulya-Şişli, İstanbul

KVKK

Please publish modules in offcanvas position.